Poznański wkład w konferencję belgijskich germanistów

W dniu 6.05. br. w Antwerpii odbyła się 40. doroczna konferencja Belgijskiego Stowarzyszenia Germanistów i Nauczycieli Języka Niemieckiego (BGDV). Na ponowne zaproszenie organizatorów prof. Maciej Mackiewicz i dr Sebastian Chudak przeprowadzili w jej ramach warsztaty „Geschichte und Lernszenarien (Sekundar- und Tertärstufe)".

Mottem tegorocznej jubileuszowej konferencja BGDV były „Lernszenarien in Theorie und Praxis", tj. innowacyjna koncepcja dydaktyczna opracowywana w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+: E-LearnScene – Learning scenarios to support inclusive language and culture educaton for heterogeneous school classes.

Więcej informacji na temat scenariuszy znaleźć można w opublikowanym niedawno artykule dra Chudaka i prof. Mackiewicza pt. „Kulturbegegnungen im DaF-Unterricht durch Lernszenarien. Ein didaktisches Konzept", który ukazał się w wolnym dostępie w czasopiśmie „Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift für deutsche Sprache. Literatur und Kultur": https://gm.winter-verlag.de/current_issue/GM 

Informacje o projekcie E-LearnScene dostępne są natomiast na stronie internetowej http://lernszenarien.eu 

Folia1

Folia2

Folie 5

Folia3

Folia4

webmaster: Maciej Borkowski