Komunikaty

Obrona i nadanie stopnia mgr. Łukaszowi Piątkowskiemu
Monografia dr Beaty Kornatowskiej
Odwołane zajęcia dra M. Stefańskiego (do 21.10.)
Zebranie nt. praktyk zawodowych (22.10.21) ODWOŁANE
I edycja konkursu ID-UB ADVANCEDBestStudentGRANT
"Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniająca się pracę magisterską"
Stypendia Republiki Słowackiej - dla studentów i wykładowców
Zajęcia z pierwszej pomocy dla studentów II BA
XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego
Zajęcia ogólnouczelniane w SNJL
Powołanie dr Anny Kochanowskiej-Nieborak w skład Komisji Ewaluacyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
„Kafka idzie do kina”: spotkanie promocyjne książki
Rejestracja na zajęcia w systemie USOS
POZNAŃSKIE DZIENNIKI z lat 1859-1860 w opracowaniu dr Ewy Greser
Sukces wniosku w konkursie ID-UB „Seria wykładów"
Szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku
Powojenne losy Niemców
Reedycja Borgesa
Prof. Łukasz Musiał gościem Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu
Sukces dr M. Korycińskiej-Wegner w międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym
Udział prof. Janusza Taborka w akcji Wiosenny rozRUCH na UAM
Warsztaty w ramach wsparcia psychologicznego dla studentów
Projekt VIGIL (Virtual interactive games of intercultural learning)
Udział prof. Janusza Taborka w obronie doktorskiej w Brukseli
Współpraca z Uniwersytetem w Smoleńsku w programie Erasmus+
Podstawy pedagogiki I rok-zmiana terminu zajęć
Rejestracja w systemie USOS na lektoraty / studia I i II stopnia

webmaster: Maciej Borkowski