Komunikaty

Powitanie Studentek i Studentów w IFG (2020/2021)
Zapisy na zajęcia z WF dla Studentek i Studentów I roku
Wydziałowe Studia Tłumaczeniowe - rozkład zajęć
Warsztaty dla Studentów I roku
Informacje do planu zajęć w semestrze zimowym 2020/21
Zaproszenie na konferencję online „Dreißig Jahre danach. Mauerfall und deutsche Einheit in Literatur, Kultur und Politik. Versuch einer Bilanz”. (28-30 września 2020 r.)
Egamin z gramatyki kontrastywnej, II termin (poprawkowy)
Wyróżnienie dla modernizowanego kierunku studiów II stopnia „filologia germańska"
Kafka - czytanie na nowo. Rozmowa z prof. Łukaszem Musiałem
FILOLOGIE OBCE NA UAM UZNANE ZA NAJLEPIEJ PROWADZONE KIERUNKI W CAŁEJ POLSCE
Ważne informacje na temat praktyk zawodowych niepedagogicznych (II BA)
Narodowe Centrum Nauki przyznało grant projektowi prof. Magdaleny Kardach
Nowy kierunek studiów: Tłumacz ustny
Eseje Petera Szondiego w przekładzie prof. Łukasza Musiała
Franz Kafka w "Przeglądzie Politycznym"
Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020
Zarządzenie JM Rektora w sprawie odroczenia opłat za studia
UAM zawiesza zajęcia na dwa tygodnie
ERASMUS+ 2020/21 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Zbiór esejów „Kosmopolska i Kosmopolacy. W poszukiwaniu europejskiego domu" Artura Beckera pod redakcją naukową prof. Magdaleny Kardach
Wybór esejów literackich W.G. Sebalda pt. „Opis nieszczęścia” z posłowiem prof. Arkadiusza Żychlińskiego
Wykład dla uczniów w Instytucie Filologii Germańskiej
Prof. Hubert Orłowski odznaczony medalem Homini Vere Academico
Gość w IFG w ramach program Erasmus+ STA
"Stanisław Moniuszko i jego muzyka" Rüdigera Rittera w tłumaczeniu Beaty Kornatowskiej i Izabeli Sellmer
Prof. Jerzy Kałążny na warsztatach w berlińskim oddziale Institut für Zeitgeschichte
Prof. Sławomir Piontek w Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze
Mgr Łukasz Piątkowski laureatem Stypendium Fundacji UAM
Nagroda im. Georga Büchnera dla Lukasa Bärfussa
Prof. Sławomir Piontek uczestnikiem dyskusji „Kontaminierte Landschaften in Mitteleuropa” w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu
Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z Urzędem Miasta Poznania w ramach promocji uczenia się języka niemieckiego
Wyróżnienie dla kierunku studiów „filologia germańska”
Wykład dla uczniów szkół średnich
Nadanie stopnia naukowego dr Kornelii Kucharskiej
Niemiecko-polski słownik architektury dr hab. Justyny Krauze-Pierz
Erasmus w IFG
Podróż studyjna „SPRACHE UND GEWALT" do Halle (Saale)
"Prozy utajone" Franza Kafki w wyborze i przekładzie prof. Łukasza Musiała
Nabór członków do kulturoznawczego projektu naukowo-badawczego
Porozumienie o współpracy z IX LO im. Karola Libelta w Poznaniu
"Tłumaczy tłum" - Noc Naukowców 2018 na Wydziale Neofilologii UAM (28.9.2018)
Ruszył fanpage Wydziału Neofilologii na FB
Dlaczego warto studiować germanistykę?

webmaster: Maciej Borkowski