II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r. w Szczecinie.

Konferencja jest skierowana do studentów wszystkich poziomów i lat studiów.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w 6 obszarach:

1. nauk o ekonomii, finansach i zarządzaniu (7.12.2023 r.),

2. nauk humanistycznych i teologicznych (7.12.2023 r.),

3. nauk społecznych (7.12.2023 r.),

4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (7.12.2023 r.),

5. nauk o prawie i administracji (8.12.2023 r.),

6. nauk ścisłych i przyrodniczych (8.12.2023 r.).

Zapisy trwają do 27 listopada 2023 r.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/sQxCNpyUpK9LP2uZA 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

webmaster: Maciej Borkowski