Wydziałowe studia tłumaczeniowe

Program studiów

Harmonogram egzaminów WSMTSiZ

Harmonogram egzaminów WSTK


Rozkład zajęć:


Wydziałowe Studia Tłumaczy Konferencyjnych, I rok:

filologia germańska z filologią angielską
filologia germańska z filologią romańską
filologia angielska z filologią germańską

Wydziałowe Studia Magisterskie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego, II rok:

filologia germańska z filologią angielską
filologia angielska z filologią germańską [grupa nie została utworzona]

webmaster: Maciej Borkowski