(red. M.B.)

Program studiów

Harmonogram egzaminów WSMTSiZ

Harmonogram egzaminów WSTK

 

Rozkład zajęć semestr zimowy 2020/2021:

Wydziałowe Studia Magisterskie: Tłumaczenie Ustne, I rok:

 filologia germańska z filologią angielską

filologia germańska z filologią romańską [grupa nie została utworzona]

 

Wydziałowe Studia Magisterskie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego, II rok:

 filologia germańska z filologią angielską

filologia germańska z filologią romańską [grupa nie została utworzona]

filologia romańska z filologią germańską [grupa nie została utworzona]

filologia angielska z filologią germańską

 

webmaster: Maciej Borkowski