O nas


Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z 20 września 2007 przyznało naszemu instytutowi ocenę wyróżniającą . (kopia Uchwały PKA).

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z dnia 3 października 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Neofilologii wydało ocenę wyróżniającą. (kopia Uchwały PKA)

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Wydział Neofilologii w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych oraz prowadzonych badań naukowych, a także współpracy krajowej i międzynarodowej.


Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu oferuje następujące typy studiów:

trybem stacjonarnym

 • 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – Filologia germańska oraz Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1
 • 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – Filologia germańska dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i innych kierunków filologicznych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2
 • 2–letnie studia II stopnia (magisterskie) Język niemiecki i komunikacja w biznesie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2

trybem niestacjonarnym (studia płatne)

 • 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) - Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1 +
 • 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – Filologia germańska dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku i innych kierunków filologicznych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2
 • 1-roczne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich dla absolwentów studiów magisterskich

Program nauczania

Aktualny program nauczania obejmuje cztery zakresy przedmiotów:

A. Przedmioty podstawowe:

 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego
 • Lektorat języka angielskiego lub hiszpańskiego (stacjonarne studia I i II stopnia)

B. Przedmioty kierunkowe:

 • Językoznawcze
 • Kulturoznawcze
 • Literaturoznawcze

C. Przedmioty uzupełniające (obowiązkowe):

 • technologia informacyjna, filozofia, socjologia, wf

D. Przedmioty specjalizacyjne:

 • w ramach 3-letnich stacjonarnych studiów I stopnia: trzy profile kształcenia (do wyboru po I roku)
 • w ramach 2-letnich stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia: seminaria magisterskie z zakresu dydaktyki języka niemieckiego (specjalizacja nauczycielska), językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz przekładoznawstwa

Szczegóły w dziale: Studia

webmaster: Maciej Borkowski