Rekrutacja 2014/2015

Informacja ogólna

Zarządzenie Rektora UAM  w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2014/2015

 


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2014/2015

 


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2014/2015

 


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2014/2015

 


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2014/2015 w CP Słubice

 


Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich

 

webmaster: Maciej Borkowski