Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ TRWA

Filologia germańska, studia stacjonarne, II stopnia:
- rejestracja w systemie oraz składanie dokumentów: od 30.09 – 9.10. br.
- dokumenty można składać codziennie od godz. 10.00 do 13.00, pok. 402 B
- rozmowy kwalifikacyjne – 12.10.2015.

Filologia germańska, studia niestacjonarne, II stopnia:
- rejestracja w systemie oraz składanie dokumentów: od 29.09 – 12.10. br.
- dokumenty można składać codziennie od godz. 10.00 do 13.00, pok. 402 B
- ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej – 12.10.2015.


Informacja ogólna

Zarządzenie Rektora UAM  w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2015/2016
 


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2015/16

filologia germańska, filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1, filologia germańska z filologią rosyjską


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2015/2016


 Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2015/2016


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2015/2016


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2014/2015 w CP Słubice


Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich


Rekrutacja na Wydziałowe Studia w zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego


webmaster: Maciej Borkowski