Rekrutacja

Informacja ogólna

Zarządzenie Rektora UAM  w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminów rejestracji i składania dokumentów w roku akademickim 2015/2016
 


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2015/16

filologia germańska, filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1, filologia germańska z filologią rosyjską


Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2015/2016


 Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2015/2016


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia 2-letnie magisterskie 2015/2016


Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia 3-letnie licencjackie 2014/2015 w CP Słubice


Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich


Rekrutacja na Wydziałowe Studia w zakresie Tłumaczenia Specjalistycznego i Zawodowego


webmaster: Maciej Borkowski