Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
2-letnie magisterskie 2024/2025

rekrutacja.amu.edu.pl

Nazwa kierunku: Filologia germańska

Poziom studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne

Opis kierunku

Celem studiów magisterskich na kierunku filologia germańska jest podnoszenie kompetencji językowych studentów z zakresu języka niemieckiego, w tym języka specjalistycznego, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych, a także przygotowanie pracy magisterskiej z wybranego zakresu (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, dydaktyka). W ofercie kierunku uwzględniono także zajęcia do wyboru: seminaria przedmiotowe i wykłady monograficzne, w ramach tych autorskich zajęć studenci mogą zapoznać się z tematyką badawczą pracowników IFG, zdobyć nową i ciekawą wiedzę, poszerzyć swoje kompetencje merytoryczne.
Studenci studiów II stopnia mają także możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół po zaliczeniu przedmiotów specjalności nauczycielskiej (realizowanych na studiach I i II stopnia, zgodnie z planem specjalności nauczycielskiej) oraz po ukończeniu przygotowania merytorycznego na studiach I i II stopnia

Specjalności

brak

Wybrane przedmioty

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • komunikacja międzykulturowa
 • tłumaczenie specjalistyczne
 • wykład monograficzny
 • seminarium magisterskie
 • seminarium przedmiotowe
 • konwersatorium z literatury powszechnej
 • narzędzia informatyczne

Kompetencje absolwenta

 • Absolwenci studiów licencjackich kierunku filologia germańska to fachowcy wyposażeni w:
 • doskonałe kompetencje językowe (znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+),
 • znajomość języków specjalistycznych,
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektu badawczego,
 • kompetencje translatoryczne,
 • Kompetencje interkulturowe.

Perspektywy zawodowe

 • Absolwenci filologii germańskiej z tytułem magistra znajdą pracę w:
 • instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz politycznych,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i usługach,
 • instytucjach EU,
 • w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem.
 • administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych,
 • w firmach niemieckich, austriackich i szwajcarskich,
 • ukończenie studiów umożliwi też ich kontynuację kształcenia w Szkole Doktorskiej.

→ Plany studiów i sylabusy

→ Więcej informacji

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nazwa kierunku: Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Poziom studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne

Opis kierunku

Proponowany kierunek studiów adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym, poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także partycypowanie w praktykach gospodarczo-biznesowych. Połączenie tych dwu porządków daje w rezultacie możliwość uzyskania przez absolwentów kompetencji unikatowych, co szczególnie wzmacnia ich późniejsze szanse na pozyskanie odpowiedniej pracy.
Szczególnym atutem kierunku studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest jednoczesne realizowanie 150 godz. praktyki zawodowej w jednej z firm, w których niezbędna jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie odpowiednich kompetencji interkulturowych: McKinsey, European Media Group, Getsix, Franklin Templeton, Osram, Lidl.
Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie stanowią wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

Specjalności

brak

Wybrane przedmioty

 • język niemiecki w komunikacji zawodowej
 • korespondencja handlowa/biznesowa
 • zawód I etyka tłumacza
 • komunikacja interkulturowa w biznesie
 • seminarium magisterskie
 • tłumaczenia poświadczone
 • komunikacja interpersonalna I dyplomacja w biznesie
 • negocjacje interkulturowe w biznesie.

Kompetencje absolwenta

 • Absolwenci studiów licencjackich kierunku filologia germańska to fachowcy wyposażeni w:
 • doskonałe kompetencje językowe (znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+),
 • znajomość języków specjalistycznych,
 • kompetencje translatoryczne,
 • Kompetencje interkulturowe,
 • Kompetencje społeczne.

Perspektywy zawodowe

 • Absolwenci filologii germańskiej z tytułem magistra znajdą pracę w:
 • instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz politycznych,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i usługach,
 • instytucjach EU,
 • w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem.
 • administracji oraz pracę biurową, w której oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych,
 • w firmach niemieckich, austriackich i szwajcarskich,
 • w firmach branży biznesowej i prawniczej

→ Plany studiów i sylabusy

→ Więcej informacji

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

webmaster: Maciej Borkowski