Wizyta w Galerii Śluza w Poznaniu

W ramach zajęć z kultury niemieckiego obszaru językowego grupa studentów II roku studiów licencjackich filologii germańskiej wraz z dr Dorotą Masiakowską-Osses odwiedziła 26.10.2023 r. wystawę Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań. Ekspozycja jest poświęcona spotkaniom ludności lokalnej z przedstawicielami różnych kultur, wyznań i narodowości zamieszkujących przez wieki miasto i ich wkładowi w osadnictwo, handel, architekturę, naukę i życie codzienne. Po wystawie w Galerii Śluza oprowadził nas dr Dawid Barbarzak, pomysłodawca i kurator wystawy, uwypuklając w opowieści o wielokulturowości Poznania wątki polsko-niemieckie.

webmaster: Maciej Borkowski