Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

prof. UAM dr hab. Janusz TABOREK

 

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych w IFG

prof. UAM dr hab. Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich w IFG

dr Izabela MARCINIAK


Kierownik studiów niestacjonarnych

dr Karolina WALISZEWSKA

 

 

webmaster: Maciej Borkowski