Dyrekcja

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej

(od dnia 1.11.2023 do dnia 31.12.2024 funkcja p.o. dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej)

prof. UAM dr hab. Marek Rajch

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej ds. dydaktycznych

mgr Monika Schmidt


 

Sprawy programowe i studenckie:

Przewodnicząca rady programowej grupy kierunków studiów filologia germańska oraz język niemiecki i komunikacja w biznesie

prof. UAM dr hab. Joanna Drynda

 

Kierownik studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Germańskiej

dr Marta Wimmer

webmaster: Maciej Borkowski