Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz

 

Wicedyrektor ds. naukowych w Instytucie Filologii Germańskiej

 prof. UAM dr hab. Marek Rajch

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej ds. dydaktycznych

mgr Monika Schmidt


 

Sprawy programowe i studenckie:

Przewodnicząca rady programowej grupy kierunków studiów filologia germańska oraz język niemiecki i komunikacja w biznesie

prof. UAM dr hab. Joanna Drynda

 

Kierownik studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Germańskiej

dr Marta Wimmer

webmaster: Maciej Borkowski