Nagrody, wyróżnienia

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w IFG rozstrzygnięty!
Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Huberta Orłowskiego
Nagroda Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga dla dr. Wacława Pagórskiego
Prof. Hubert Orłowski odznaczony medalem Homini Vere Academico
Mgr Łukasz Piątkowski laureatem Stypendium Fundacji UAM
Nagroda im. Georga Büchnera dla Lukasa Bärfussa
Prof. Janusz Taborek członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej IDS (13.12.2018)
Mgr Nikodem Karolak stypendystą Fundacji UAM
Medal Rektora UAM dla mgr Jagody Purcel
Nominacja do nagrody Ambasador Nowej Europy
Prof. Sławomir Piontek członkiem zarządu Austrian Studies Association
Prof. Sławomir Piontek członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
Student Michał Rudzik z grantem „BEST Student GRANT"
Medal MERENTIBUS dla prof. Huberta Orłowskiego
Nagroda Poetycka Spiegelungen dla dra Lothara Quinkensteina
Medal Rektora UAM dla Łukasza Piątkowskiego
Książka prof. Łukasza Musiała nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2017
Nagroda Pro Libris dla prof. zw. dr. hab. Romana Dziergwy
Nagrody dla członków Zakładu Historii Literatury Niemieckiej
Nagroda German Studies Association dla prof. Macieja Mackiewicza
Brązowy medal dla prof. Romana Dziergwy w Mistrzostwach UAM (11.05.2016)
Nagroda im. Friedricha Gundolfa dla prof. Huberta Orłowskiego
Nagroda im. Friedricha Gundolfa dla prof. Huberta Orłowskiego
Sukces KULT(ur)OWEGO Koła Naukowego przy IFG UAM
Nominacja do Nagrody im. J. Długosza dla dra Arkadiusza Żychlińskiego

webmaster: Maciej Borkowski