Prof. Janusz Taborek na konferencji w Mediolanie

Prof. Janusz Taborek uczestniczył w konferencji Europejskiego Towarzystwa Frazeologicznego EUROPHRAS 2023 "New Trends in Phraseology: Languages and Cultures in Comparison". Konferencja odbyła się od 29 maja do 1 czerwca br. na Uniwersytecie Mediolańskim, a udział był możliwy dzięki grantowi ID-UB UAM (konkurs nr 093) przy wsparciu przez Wydział Neofilogii i Instytut Filologii Germańskiej.

Prof. Janusz Taborek wygłosił wykład "Zum Begriff und zur Bestimmung der funktionalen Äquivalenz Am Beispiel der verbalen Phraseologismen aus dem Bereich Sport (im öffentlichen Diskurs) im deutsch-polnischen Vergleich".

webmaster: Maciej Borkowski