Seminarium metodologiczne „Komunikacja muzealna interdyscyplinarnie"

W dniu 6. 03. 2023 w Zakładzie Języka Niemieckiego zorganizowano w formie hybrydowej seminarium metodologiczne „Komunikacja muzealna interdyscyplinarnie", w którym uczestniczyli naukowcy reprezentujący różne dyscypliny nauki oraz zainteresowani pracownicy muzeów (np. tworzący w swoich muzeach tzw. grupy językowe).

Obecnie muzeum oraz wszelkie procesy (komunikacyjne) w nim zachodzące, stanowią przedmiot zainteresowania takich nauk jak historia, historia sztuki, lingwistyka, pedagogika, socjologia, semiotyka, a ostatnio również nauk ekonomicznych. I nie jest to z pewnością lista zamknięta. Seminarium metodologiczne miało za zadanie „zbliżenie" różnych perspektyw badawczych. W centrum zainteresowania postawiono stosowane w różnych obszarach nauki metody i instrumenty badawcze. Uczestnicy spotkania nakreślili  sposoby swojej pracy badawczej nad komunikacją muzealną, ich wyniki oraz perspektywy na przyszłość. Dyskutowano nad możliwościami, a także ograniczeniami wykorzystywanych metodologii, a także możliwościami współpracy stosowanych w różnych dyscyplinach narzędzi. Zaprezentowano sposoby badań nad komunikacją muzealną zarówno jako całokształtem procesów komunikacyjnych, jak i stosowanych w odniesieniu do wybranych wycinków tego kompleksowego zjawiska.

Program seminarium → PDF

Image-1

webmaster: Maciej Borkowski