Konferencja Austrian Studies Association

Prof. Sławomir Piontek wziął udział w corocznej konferencji amerykańskiego Austrian Studies Association poświęconej tematowi „War and Democracy in Austrian History and Culture". Konferencja odbyła się w dniach 12-15 kwietnia 2022 r. w Nowym Orleanie.

Konferencja ASA to największa pozaeuropejska konferencja poświęcona badaniom nad Austrią, na której spotykają się najważniejsi (nie tylko) amerykańscy naukowcy w tej dziedzinie: literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy, socjologowie, politolodzy. Prof. Piontek wygłosił referat o austriackiej prozie wczesnych lat powojennych jako awangardzie austriackiej literatury obrachunkowej.

Udział w konferencji możliwy był dzięki środkom z programu ID-UB, konkurs 029 „Konferencje naukowe", oraz z konkursu o dofinansowanie ze środków finansowych z budżetu Szkoły Nauk o Języku i Literaturze pochodzącego z 0,5% subwencji wydziałowych na rok 2021 i 2022.

Promocyjne 01-1

Promocyjne 02-1

Promocyjne 03

webmaster: Maciej Borkowski