Doktorat honorowy UO dla prof. Huberta Orłowskiego

Doktorat honorowy Uniwersytetu Opolskiego dla
Prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego

10 marca 2005 prof. dr hab. Hubert Orłowski otrzymał z rąk Rektora Uniwersytetu Opolskiego tytuł Doktora Honoris Causa. Laudatorem w honorowym przewodzie doktorskim była prof. UO dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, a jako recenzenci udział w przewodzie wzięli prof. dr hab. Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. dr hab. Wojciech Kunicki (Uniwersytet Wrocławski).

webmaster: Maciej Borkowski