Medal za Zasługi dla UAM dla prof. Hubertusa Fischera

W dniach od 30 września do 2 października przebywali na naszej Uczelni goście z Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze: prof. dr hab. Hubertus Fischer wraz z małżonką oraz prof. dr hab. Sigrid Thielking.

2 października J.M. Rektor wręczył profesorowi Fischerowi Medal za Zasługi dla UAM. Nasza Uczelnia, a w szczególności Instytut, od ponad 25 lat współpracuje z Uniwersytetem w Hanowerze, a prof. Fischer był po stronie niemieckiej jednym z najbardziej zasłużonych inicjatorów i pionierów tej współpracy. W czasie swego pobytu nasi hanowerscy goście wygłosili wykłady inaugurujące zajęcia dydaktyczne w Instytucie: Prof. Fischer opatrzył swój wykład tytułem "Heimat - was ist das?", a temat wykładu pani prof. Thielking brzmiał: "Unterrichtskultur, Öffentlichkeit und Wissen der Literaturen: Perspektiven künftiger Literaturlehrforschung". Pani prof. Thielking przejmuje po odchodzącym na emeryturę prof. Fischerze koordynację współpracy z naszym Instytutem i Uczelnią.

Cz.K.

 

webmaster: Maciej Borkowski