Prof. Sławomir Piontek członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

Z przyjemnością informujemy, że prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, został mianowany członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts), w klasie nauk humanistycznych.

EASA to stowarzyszenie około 1800 uczonych, którzy w sposób interdyscyplinarny i transnarodowy, we współpracy z ekspertami rządowymi i przedstawicielami religii analizują problemy i podejmują zagadnienia ważne dla rozwoju Europy. Misją Akademii jest rozwijanie kultury współpracy i budowanie mostów, zdobycie wiodącej roli w naukach transnarodowych i międzysektorowych oraz wzmocnienie roli europejskich środowisk naukowych w rozwiązywaniu złożonych problemów uznanych za priorytetowe dla przyszłego dobrobytu Europejczyków.

O członkostwo w Akademii nie można ubiegać się samodzielnie, kandydaci proponowani są przez komisję selekcyjną i wybierani przez Senat Akademii. Wśród jej członków jest m.in. 31 laureatów nagrody Nobla. Akademia jest niezależna politycznie. Wspierają ją instytucje publiczne, Republika Austrii, Unia Europejska i prywatni sponsorzy, jej działalność nie jest nastawiona na zysk finansowy.

Do European Academy of Sciences and Arts należy 34 Polaków, w tym prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll i prof. Jerzy Woźnicki. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

webmaster: Maciej Borkowski