Wizyta dra Hagena Hirschmanna

W dn. 23-26 listopada 2015 r. w ramach programu Ersamus+ gościem Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w IFG UAM był dr Hagen Hirschmann (Humboldt-Universität zu Berlin), który poprowadził zajęcia ze studentami III roku BA oraz wygłosił dwa wykłady pt. "Zur Klassifikation und Variation von Modifikatoren im Deutschen" oraz "Einführung in die Arbeit mit Lernerkorpora".

Dr Hagen Hirschmann jest pracownikiem Katedry Morfologii i Lingwistyki Korpusowej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Zajmuje się gramatyką języka niemieckiego, modelowaniem składni, korpusami uczniowskimi i diachronicznymi. Autor monografii Modifikatoren im Deutschen. Ihre Klassifizierung und varietätenspezifische Verwendung.

Wykłady dra Hagena Hirschmanna odbyły się w ramach cyklu wykładów gościnnych CoLLeG (Corpus-Lingusitik Lexik Grammatik) organizowanych przez Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego IFG UAM. 

webmaster: Maciej Borkowski