Wizyta Henninga Lobina w ramach „Akademickiego i naukowego Poznania”

W ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań” w dniach od 4 do 7 listopada 2015 r. gościem Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu był prof. dr Henning Lobin z Uni­wer­sy­tetu Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy). Prof. Lobin wygłosił dwa wykłady oraz spotkał się ze studentami na konsultacjach naukowych.

 4 listopada 2015 r. prof. Henning Lobin wygłosił pierwszy wykład otwarty za­ty­tu­ło­wany „Die Engelbart-Galaxis. Vom Lesen und Schreiben in der digitalen Welt” (Galatyka Engelbarta. O czytaniu i pisaniu w świecie cyfrowym).

W drugim dniu wizyty, w czwartek 5 listopada 2015 r., prof. Henning Lobin wygłosił wykład „Präsen­ta­tio­nen als multimodale Kommunikationsform in der Wissenschaft” (Prezentacje jako mul­ti­mo­dalna forma komunikacji w nauce).

W przygotowanie wizyty zaangażowani byli pra­cow­nicy i doktoranci Zakładu Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego oraz studenci z sekcji lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów.

webmaster: Maciej Borkowski