Wykład Konsula Generalnego Niemiec w IFG

We wtorek, dn. 15 stycznia 2013 r. Konsul Generalny Niemiec, dr Gottfried Zeitz wygłosił wykład otwarty zatytułowany „Polska i Niemcy w Europie".

Wykład Konsula Generalnego Niemiec miał charakter dyskusji prowadzonej ze studentami naszego Instytutu, podczas której poruszono takie tematy jak perspektywy filologa na rynku pracy, polityka gospodarcza i finansowa Polski i Niemiec, kryzys w strefie euro oraz status ambasadora we współczesnym świecie. Przed wykładem Konsul spotkał się z Dyrekcją IFG celem omówienia współpracy.

webmaster: Maciej Borkowski