Poznańsko-kilońska sesja naukowa

19 listopada 2021 r. Zakład Historii Literatury Niemieckiej wspólnie z Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii) zorganizował sesję naukową na temat Innovative Lehrkonzepte im universitären Literaturunterricht.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele czterech zakładów i pracowni z IFG (Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych, Zakład Translatologii, Pracownia Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego, Zakład Historii Literatury Niemieckiej) oraz dwóch zakładów z INDLM (Literatur-und Fachdidaktik oraz Literatur- und Medienwissenschaft).

W ramach sesji debatowaliśmy nad dydaktyką zajęć literaturoznawczych, nad możliwościami eksperymentalnych i nowatorskich koncepcji nauczania literatury, a także próbowaliśmy wspólnie rozważać, jak łączyć kompetencje studentów zdobywane na zajęciach literackich z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy. Zastanawialiśmy się również, jaki repertuar dydaktyczny można wykorzystać, by inspirować studentów do czytania zarówno tekstów literackich, jak i tekstów naukowych.

Program sesji → pdf

POz-Kiel 2

webmaster: Maciej Borkowski