Erasmus w IFG

28.05. oraz 4.06. 2019 r. Instytut Filologii Germańskiej odwiedzili nasi partnerzy z Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii: prof. Bernd Auerochs oraz dr Maike Schmidt, którzy poprowadzili seminaria literackie z studentami III roku BA na temat dwóch tekstów należących do współczesnej literatury niemieckiej: Hans-Ulrich Treichel "Tagesanbruch" (2016) oraz Marcel Beyer „Menschenfleisch" (1991).

Tradycyjnie już nasi goście uczestniczyli także w żywych dyskusjach teoretyczno-literackich podczas kolokwiów naukowych z udziałem pracowników Zakładu Historii Literatury Niemieckiej i Zakładu Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego. Poniżej „Gruppenbild mit Professor A." – studenci III roku podczas seminarium z prof. Auerochsem.

IMG 9598

webmaster: Maciej Borkowski