W Wydawnictwie Nukowym UAM ukazał się monografia "Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie" autorstwa prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej (Instytut Filologii Romańskiej UAM), prof. UAM dra hab. Macieja Mackiewicza z Zakładu Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w IFG oraz prof. UMCS dra hab. Jarosława Krajki (UMCS w Lublinie).

 

Na stronie wydawnictwa możemy przeczytać, że "publikacja we wszechstronny, interdyscyplinarny sposób wprowadza czytelnika w problematykę komunikacji interkulturowej, naświetlając kwestię od strony teoretycznej i odnosząc ją do różnych sfer życia społecznego i zawodowego. Stanowi przekrojowo ujęte kompendium wiedzy dla osób zaangażowanych w kształcenie obcojęzyczne oraz wszystkich tych, którzy na co dzień utrzymują kontakty interkulturowe w życiu prywatnym lub zawodowym. Autorzy, troje filologów reprezentujących trzy różne specjalności językowe, przedstawiają zjawisko kulturowości jako podbudowę komunikacji interkulturowej w kontekście współczesnego świata. Wykraczają poza granice językoznawstwa stosowanego, ukazując, jak wymiar kulturowy realizuje się poprzez zróżnicowane, językowo-komunikacyjne i psychospołeczne uwarunkowania. Osobne rozdziały poświęcone zostały międzykulturowym aspektom komunikacji elektronicznej i biznesowej oraz edukacji interkulturowej."

http://press.amu.edu.pl/pl/component/k2/item/5079-komunikacja-interkulturowa-wprowadzenie.html

webmaster: Maciej Borkowski