Nakładem Wydawnictwa Naukowego Peter Lang ukazała się publikacja książkowa "Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses" pod. redakcją prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld, dr Karoliny Kęsickiej, dr Małgorzaty Korycińskiej-Wegner i dr Anny Fimiak-Chwiłkowskiej z Zakładu Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego.

 

Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses

webmaster: Maciej Borkowski