Publikacje książkowe

Nowa publikacja dra Jarosława Aptacego z Zakładu Języka Niemieckiego
Mackiewicz, M. (2019) "Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie"
"Pragmatische und rhetorische Determinanten des Translationsprozesses" (2018)
"Facetten der literarischen Übersetzung." (2018)
Wspólna publikacja CAU i UAM: "Das literarische Oktett"
Monografia dr Magdaleny Kardach
Nowa publikacja dra Rafała Piechockiego
Tom poświęcony pamięci prof. dra hab. Józefa Darskiego
"Doktor Faustus" w nowym opracowaniu naukowym
Sommerfeld, Beate: Übersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik (2016)
"Unproduktive Esser. Studien über das Schicksal der Kranken und psychisch Belasteten unter der NS Herrschft" w przekładzie dra Krzysztofa Mauscha i mgra Maximiliana Weissa
„Die morphologische Struktur der Verben..." dr Marty Woźnickiej
"Między manipulacją a autonomicznością estetyczną..."
"Marzenie Engelbarta" Henninga Lobina w tłumaczeniu i z posłowiem prof. Łukasza Musiała
Monografia zbiorowa "Widma Maríasa. Szkice krytyczne" pod red. prof. Arkadiusza Żychlińskiego
Frankowska, V. 2017. Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie
2017 Dziergwa, R. (tłum.) Wspomnienia Arthura Rhode
2017, Taborek, J. et al. (wyd.) Język - Komunikacja - Informacja, XI
2017 Żychliński, A. (tłum.). Lukas Bärfuss, „Koala”
2016 Musiał, Ł. Do czego używa się literatury?
2017 Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945
2016 Nowa monografia "Übersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien"
2016 Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie
2016 Nowa książka prof. Łukasza Musiała „O bólu...”
2016 Nowe wydanie "Procesu" F. Kafki z posłowiem prof. Łukasza Musiała

webmaster: Maciej Borkowski