W ramach elektronicznych publikacji Wydziału Neofilologii UAM ukazał się następujący tom zbiorowy: Facetten der literarischen Übersetzung. Herausgegeben von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński.

Jest to pierwsza pozycja serii wydawniczej "Studien zur Germanistik und Translationsforschung", wydawanej przez prof. UAM Beate Sommerfeld na WN, która stanowi forum wymiany naukowej z zakresu germanistyki i translatologii. 

Publikację można znaleźć pod następującym linkiem:

Facetten der literarischen Übersetzung

webmaster: Maciej Borkowski