W wydawnictwie Peter Lang ukazała się monografia dra Rafała Piechockiego pt. Lieder und Musik als Förderungsfaktoren interkultureller Kompetenz in der DaF-Didaktik. Niniejsza publikacja jest 37 tomem w serii wydawniczej Posener Beiträge zur Germanistik, która ukazuje się pod redakcją naukową prof. zw. dra hab. Czesława Karolaka.

 

Jak pisze recenzent tomu, prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Przemysław Gębal, książka jest „pierwszym we współczesnej polskiej glottodydaktyce (i jednym z pierwszych we współczesnej europejskiej dydaktyce języka niemieckiego) opracowaniem, tak szeroko prezentującym międzykulturowe implikacje pracy z muzyką i piosenką na zajęciach językowych. Wpisuje się w nurt prac ukazujących potencjał poznawczy i afektywny nauczania międzykulturowego, stanowiącego jeden z kluczowych punktów odniesienia dla zorientowanego konstruktywistycznie nauczania języków obcych. Największym atutem pracy jest jej zorientowanie pragmatyczne. Spełniając wymagania opracowania naukowego staje się jednocześnie podręcznikiem i poradnikiem metodycznym dla refleksyjnych nauczycieli, chcących na swoich zajęciach wykorzystać dydaktyczny potencjał estetyczny, językowy i kulturowy muzyki i piosenek w duchu założeń nauczania międzykulturowego. Wywód teoretyczny, prezentujący kluczowe założenia międzykulturowości i powiązane z nią rozwijanie kompetencji międzykulturowej uczących się uzupełniają propozycje dydaktyzacji konkretnych utworów muzycznych. Tym samym teoria służy konkretnej praktyce, a praktyka wpływa na rozwiązania teoretyczne i programowe. Tak zdefiniowane jedno z kluczowych założeń dzisiejszej glottodydaktyki akademickiej znajduje swoje właściwe odzwierciedlenie w opisywanej pracy."

Więcej informacji na temat tej publikacji znaleźć można na stronie internetowej wydawnictwa Peter Lang: https://www.peterlang.com/view/title/17858

webmaster: Maciej Borkowski