Kursy standardowe

Kursy skierowane do osób chcących rozpocząć bądź kontynuować naukę języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania. Kursy te prowadzone są w oparciu o podręczniki (różne w zależności od stopnia zaawansowania) i mają na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych (czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu oraz pisania) w połączeniu z dbałością o poprawność gramatyczną i systematyczne poszerzanie zasobu słownictwa
Kursy proponujemy na trzech poziomach zaawansowania:

dla początkujących

Kursy dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem niemieckim. Kurs od poziomu A1 (czyli od zera), nie jest wymagana żadna znajomość języka niemieckiego. Kładziemy nacisk na szybki przyrost słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych, umożliwiających budowanie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych. U nas kursanci mówią już na pierwszych zajęciach! Serdecznie zapraszamy!

dla średnio zaawansowanych

Kursy dla osób, które wcześniej już uczyły się języka niemieckiego i chciałyby tę naukę teraz kontynuować. Kurs od poziomu A2+/B1, czyli dla osób już w miarę swobodnie i dość poprawnie wypowiadających się w mowie i piśmie na proste tematy dot. życia codziennego. Przydział do grupy następuje na podstawie testu poziomującego i rozmowy z wykładowcą. Na kursie intensywnie pracujemy nad słownictwem, fonetyką i gramatyką, ćwiczymy się w tłumaczeniu i umiejętności swobodnego wypowiadania się na różne tematy, poznajemy kulturę krajów niemieckojęzycznych. Serdecznie zapraszamy!

dla zaawansowanych

Kursy przeznaczone dla osób, których znajomość języka niemieckiego plasuje się już na poziomie B2, B2+ lub C1, a więc osób o dużej biegłości językowej. Przydział do grupy następuje na podstawie testu poziomującego i rozmowy z wykładowcą. Na kursie zgłębiamy najbardziej zaawansowane struktury gramatyczne i niuanse leksykalne, poznajemy przydatne zwroty i idiomy, nabieramy biegłości w tłumaczeniu (także ustnym), czytamy oryginalne teksty niemieckie (prasowe i popularnonaukowe), dyskutujemy na ciekawe, kontrowersyjne i aktualne tematy. Szlifowanie języka na najwyższym poziomie? Tylko u nas! Serdecznie zapraszamy!

dla Seniorów

Kursy skierowane do Seniorów – zarówno tych dopiero rozpoczynających przygodę z językiem niemieckim, jak i językowo już (nieco) zaawansowanych. W zależności od indywidualnych potrzeb kursantów i ich poziomu zaawansowania, kursy będą prowadzone w oparciu o podręcznik lub materiały własne wykładowcy. Punktami ciężkości będą komunikacja, poszerzanie zasobu słownictwa i opanowanie najważniejszych struktur gramatycznych, podstawowym celem – możliwie szybkie opanowanie umiejętności umożliwiających wyrażanie własnego zdania i wymianę poglądów. Wśród tematów nie zabraknie aspektów i ciekawostek związanych z kulturą, sztuką i geografią krajów niemieckojęzycznych, niemieckimi zwyczajami, tradycjami czy świętami, a także życiem codziennym i społecznym. Serdecznie zapraszamy!

webmaster: Maciej Borkowski