Odeszła od nas Hanna Barełkowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 listopada 2023 r. odeszła od nas Hanna Barełkowska, wieloletnia współpracowniczka Instytutu Filologii Germańskiej.

Była osobą niezwykle życzliwą, otwartą zawsze na potrzeby wszystkich pracowników, osobą o ogromnej wiedzy i kompetencjach z zakresu funkcjonowania instytucji akademickich. Swoją postawą, zachowaniem i działaniem pełnym taktu, empatii i ludzkiej serdeczności przez kilka dziesięcioleci w zmieniających się warunkach funkcjonowania nauki i dydaktyki akademickiej wnosiła swój niepowtarzalny wkład w rozwój Instytutu Filologii Germańskiej i wszystkich jego pracowników.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 grudnia 2023 roku o godz. 10.40 na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu (wejście od ul. Warszawskiej).

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej

webmaster: Maciej Borkowski