Medal Rektora UAM dla mgr Jagody Purcel

3 października 2018 r. pani mgr Jagoda Purcel, tegoroczna absolwentka filologii germańskiej, została wyróżniona medalem Rektora UAM dla wybitnych absolwentów. Medal laureatce, jednej z 11 na uczelni, wręczyła Prorektor UAM, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UAM. Serdecznie gratulujemy!

Medal przyznawany jest absolwentom którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,7, „zdali egzamin magisterski do dnia 30 czerwca w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskali z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobre" oraz „brali czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu". Pani Jagoda Purcel napisała pracę magisterską zatytułowaną "Emotionalität in der Rechtssprache. Emotionalisierende Wörter im deutschen Strafgesetzbuch und ihre Wiedergabe in polnischer Übersetzung" (pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Janusza Taborka), aktywnie działała w Kult(ur)owym Kole Naukowym przy IFG UAM, brała udział w konferencjach naukowych. 

jpurcel1

jpurcel2

jpurcel3

webmaster: Maciej Borkowski