Student Michał Rudzik z grantem „BEST Student GRANT"

Z przyjemnością informujemy, że pan Michał Rudzik, student II roku filologii germańskiej w IFG UAM, zdobył grant BEST Student GRANT. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w Auli Lubrańskiego UAM w poniedziałek, 17 grudnia 2017 r. 

Projekt naszego studenta dotyczący metafor konceptualnych w języku kibiców piłki nożnej w porównaniu niemiecko-polskim uzyskał uznanie kapituły jako jeden z dziewięciu grantów przyznanych studentom UAM.

Konkurs BESTStudentGRANT adresowany jest do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki, a teraz są studentami pierwszego lub drugiego roku na UAM. (fot. Przemysław Stanula)

Komunikat na stronie głównej UAM oraz więcej zdjęć

webmaster: Maciej Borkowski