Tytuł profesora dla dra hab. Michaiła Kotina

7 stycznia 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, podpisał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr. hab. Michaiłowi Kotinowi

Prof. dr hab. Michaił Kotin jest profesorem wizytującym w Zakładzie Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Societas Linguistica Europae. 

webmaster: Maciej Borkowski