Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Czesławowi Karolakowi

5 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.30 w Bibliotece Filologicznej Novum miała miejsce Uroczystość Jubileuszu Profesora Czesława Karolaka, podczas której w imieniu Wydziału Neofilologii oraz Instytutu Filologii Germańskiej wręczyliśmy Profesorowi Tom Jubileuszowy, aby uhonorować Go i podziękować Mu za wszystkie lata Jego pracy w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

Profesor Czesław Karolak, wieloletni Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej oraz Kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury Niemieckiej świętował w 2016 roku jubileusz 70-tych urodzin i tym samym 45 twórczych lat pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Publikacją tomu jubileuszowego Leben in Bedeutungen. Festschrift für Professor Czesław Karolak zum 70. Geburtstag, który ukazał się jako kolejny zeszyt czasopisma "Studia Germanica Posnaniensia" wydawanego przez Instytut Filologii Germańskiej UAM, chcemy uczcić Profesora, naszego Przyjaciela i Kolegę, wyrazić podziękowanie oraz uznanie dla Jego bogatej i wnikliwej pracy naukowej, Jego niezmiennie życzliwego podejścia do Koleżanek i Kolegów w pracy, zaangażowania w kształcenie młodych pracowników naukowych oraz dla wielu lat intensywnej pracy dla Wydziału Neofilologii oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

prof. UAM dr hab. Andrzej Denka / dr Magdalena Kardach
Organizatorzy Uroczystości

 

webmaster: Maciej Borkowski