Jubileusz 25-lecia Austriackiego Ośrodka Kultury UAM (10.12.2015)

W tym roku jubileusz 25-lecia istnienia obchodzi Austriacki Ośrodek Kultury UAM.

W czwartek, 10 grudnia 2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej miało miejsce otwarcie wystawy jubileuszowej "25 lat Austriackiego Ośrodka Kultury" połączone ze spotkaniem w duchu wiedeńskiego Adwentu.

Na całość złożyły się wystawa obrazująca dorobek Ośrodka, efektowny występ absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych z Poznania na tle świątecznych stoisk, kiermasz charytatywny Stowarzyszenia Wspólna Droga, wystawa fotograficzna "Świąteczny Wiedeń"autorstwa Aleksandry Wiśniewskiej tudzież "małe co nieco" w odświętnej atmosferze.

Wsród licznych gości znalazły się m.in. władze Alma Mater reprezentowane przez prorektora prof. dr hab. Jacka Witkosia, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury z Warszawy p. Martin Meisel, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Poznaniu p. Izabela Ewa Kwiatkowska. Wernisaż zainaugurowało wręczenie przez p. prorektora prof. dr hab. Jacka Witkosia medalu Homini Vere Academico profesorowi Stefanowi H. Kaszyńskiemu, nadanego przez JM Rektora UAM w uznaniu zasług Profesora na różnych polach, a w sposób szczególny w kontekście jubileuszu 25-lecia Austriackiego Ośrodka Kultury, którego jest założycielem i opiekunem naukowym od 1990 roku.

Profesor Stefan H. Kaszyński jest wybitnym germanistą, znanym i docenianym zarówno w polskich jak i zagranicznych kręgach naukowych. Imponujący dorobek naukowy Profesora obejmuje 15 książek, ponad trzysta artykułów i recenzji, ponadto Profesor jest wydawcą licznych antologii i tomów zbiorowych, a także autorem cenionych tłumaczeń.
Jest założycielem pierwszego poza Austrią uniwersyteckiego Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jednocześnie to jego staraniom zawdzięcza swe powstanie w 1990 roku Czytelnia Austriacka, dzisiejszy Austriacki Ośrodek Kultury, którego działania Profesor Kaszyński od samego początku aktywnie wspiera jako konsultant naukowy, zapewniając jego merytoryczny rozwój. Składają się na to m. in. koordynacja kontaktów zagranicznych z austriackimi instytucjami kultury, również na poziomie ministerialnym, redakcja serii wydawniczej Kolekcja Czytelni Austriackiej, współorganizacja imprez kulturalnych, w tym szczególnie spotkań z pisarzami z Austrii oraz opieka merytoryczna nad księgozbiorem.
W uznaniu zasług dla kultury austriackiej Republika Austrii nadała Profesorowi Krzyż Litteris et Artibus Pierwszej Klasy, a także Wielką Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii (2011).

webmaster: Maciej Borkowski