Warsztaty teatralno-literackie dla uczniów

W dniach 13, 20 i 27 listopada br. odbyły się w ramach projektu wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli-germanistów szkół gimnazjalnych (Gimnazjum Nr 55 oraz Publiczne Gimnazjum Salezjańskie) oraz licealnych (LO z Wrześni) spotkania z trzema grupami młodzieży.

Warsztaty zatytułowane

"Literatur lesen und lesen lassen

– Weltgeschichte(n) – Theaterworkshop(s) für Schüler"

miały na celu uświadomienie uczestnikom spotkania, że znajomość nawet niewielu słów w języku niemieckim i wspólne przećwiczenie krótkich inscenizowanych tekstów, może im zapewnić wielki sceniczny sukces.

Spotkanie przygotowane i poprowadzone przez panią mgr Marion Rutzendorfer rozpoczęło się od pytania, jak długo małżeństwa rozmawiają ze sobą przeciętnie w ciągu dnia. Następnie pani Rutzendorfer odczytała tekst Christiny Noestlinger "3 Minuten Redezeit sind zu vergeben". Podczas warsztatów goszczący w IFG uczniowie przećwiczyli a następnie wystawili trzy różne teksty w języku niemieckim:

  • Grupa 1: "Frühstück"; 'Ohne ein Wort' / Jacques Pr'evert  (UE aus dem Frz., Originaltitel: "D'ejeuner du matin")
  • Grupa 2: "Das Frühstücksei" / Loriot
  • Grupa 3: "Was es ist' / Erich Fried

 Na koniec pani Rutzendorfer odczytała tekst  Ericha Frieda "Ei, ei".

webmaster: Maciej Borkowski