Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung

19 i 20 października 2018 r. na Wydziale Neofilologii odbywała się 10 edycja międzynarodowej konferencji Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung z tematem przewodnim Korpora in der Lexikographie – Stand und Perspektiven.

W organizowanej po raz pierwszy w Polsce międzynarodowej konferencji udział wzięli leksykografowie z RPA, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Słowacji, Węgier i Polski

Konferencję właczoną w oficjalne obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego otworzyli Prodziekan Wydziału Neofilologii, prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński, Wicedyrektor IFG, dr hab. Justyna Krauze-Pierz i Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej, prof. dr hab. Izabela Prokop. Wykłady plenarne  wygłosili prof. Vida Jesenšek z Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia) i prof. Rufus Gouws z Uniwersytetu w Stellenbosch (Republika Południowa Afryki).

Konferencja zorganizowana przez Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego (prof. Janusza Taborka i dr Martę Woźnicką) z pomocą studentów z lingwistycznej sekcji Koła Naukowego Germanistów współfinansowana była przez Fundację Fritza Thyssena. Program kulturalny obejmował m.in. zwiedzanie Poznania i koncert grupy Cocktail Jazz Band.

Program konferencji

→ Relacja w Życiu Uniwersyteckim

 

webmaster: Maciej Borkowski