Zakład Historii Literatury Niemieckiej

→ Opis Zakładu

Kierownik: prof. UAM dr. hab. Maria Wojtczak
 
prof. dr hab. Włodzimierz Bialik

prof. UAM dr hab. Magdalena Kardach

prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał

dr Ewa Greser

dr Anna Kochanowska-Nieborak

dr Ewa Płomińska-Krawiec

dr Ewa Pytel-Bartnik

dr Izabela Sellmer

dr Katarzyna Śliwińska

webmaster: Maciej Borkowski