Wykłady dra Wacława Pagórskiego na Uniwersytecie w Antananarywie

Dr Wacław Pagórski z Pracowni Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego odwiedził w dniach 17-21 lipca 2022 roku Wydział Germanistyki na Uniwersytecie w Antananarywie. Wyjazd odbył się w ramach programu rozwoju mobilności kadry akademickiej (Erasmus+ staff mobility for teaching). Celem wyjazdu było wygłoszenie wykładów dla studentów oraz wymiana doświadczeń z pracownikami miejscowej uczelni z zakresu metod analizy wczesnonowożytnych relacji z podróży.

W ramach wyjazdu Wacław Pagórski przeprowadził łącznie 8 godzin wykładów, w dwóch blokach. Pierwszy z nich dotyczył historii relacji polsko-niemieckich i ewolucji stereotypów na temat Polaków w Niemczech. Po wykładach miała miejsce ciekawa dyskusja na temat podobieństw i różnic w postrzeganiu różnych państw/regionów/kultur według schematu centrum-peryferia. Drugi blok dotyczył niemieckiej literatury podróżniczej we wczesnej nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem relacji z podróży na Madagaskar. Nie mogło przy tym zabraknąć wątków polskich i niesamowitej historii rzekomego polskiego króla Madagaskaru, Maurycego Beniowskiego, którego imię noszą dziś ulice największych miast tej pięknej wyspy.

WacPag-Zdjecie 1

WacPag-Zdjecie 2

webmaster: Maciej Borkowski