Zmarła pani prof. dr hab. Gabriela Koniuszaniec

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2017
zmarła po długiej chorobie
śp.

prof. UAM dr hab. Gabriela Koniuszaniec 

filolog germański i językoznawca, 
wieloletni pracownik i w latach 1993-99
Wicedyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UAM

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego (1998-2006),
Redaktor kilku wydań Studia Germanica Posnaniensia,
Członek zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich,
Współtwórczyni owocnych relacji badawczych Wydziału
Neofilologii z Instytutem Języka Niemieckiego w Mannheim,
nagradzana wielokrotnie m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej i J. M. Rektora UAM.

Pani Profesor zajmowała się w swojej pracy naukowej współczesnymi kierunkami lingwistyki germanistycznej oraz gramatyką kontrastywną niemiecko-polską, zwłaszcza w dziedzinie składni i słowotwórstwa. Specjalizowała się w badaniach mieszczących się zarówno
w strukturalizmie, jak i w nurcie pragmatyki językoznawczej oraz lingwistyki feministycznej.

W osobie Zmarłej straciliśmy uznanego naukowca, cenionego przez studentów i doktorantów nauczyciela akademickiego i nieodżałowaną Koleżankę. 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Uroczystości pogrzebowe odbyly się 16 sierpnia 2017 roku
na Cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej 14 (Dębiec) w Poznaniu.
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej

webmaster: Maciej Borkowski