Goście w IFG

Na zaproszenie Zakładu Historii Literatury Niemieckiej w maju odwiedziło IFG pięciu zagranicznych gości: prof. Albrecht Classen (The University of Arizona), prof. Kerstin Schoor  (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/O), prof. Albert Meier (CAU Kiel), prof. Marko Pajević (Uniwersytet w Tartu, Estonia), dr Veronika Jičinská (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem), którzy wygłosili wykłady oraz poprowadzili zajęcia ze studentami wszystkich roczników.

Wizyty zostały sfinansowane przez Uniwersytet Jutra II, Erasmus+ oraz przez Instytut Filologii Germańskiej. Wszyscy goście z uznaniem wyrażali się o zaangażowaniu w ich wykłady naszych studentów a także z wdzięcznością wobec Uniwersytetu i Instytutu za ich przyjęcie. Także studenci uczestniczący w wykładach i zajęciach zgodnie odebrali je jako niezwykle ciekawe i wartościowe.

Bliższe informacje o gościach, tematach wykładów i o publiczności znajdą Państwo tutaj:

1. prof. Albrecht Classen: literaturoznawca, mediewista i historyk  z USA (The University of Arizona), który wygłosił wykład nt. „Zeitbewusstsein und moderne deutsche Literatur: Michael Endes Momo". W wykładzie uczestniczyli liczni studenci I roku BA (grupy zaawansowane i początkujące), a także pracownicy Instytutu.

Obraz2

2. prof. Kerstin Schoor: kulturo- i literaturoznawczyni z Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/O., która w ramach RINGVORLESUNG wygłosiła wykład pt. „Gebrochene Traditionen? Jüdische Literatur im NS-Deutschland und Traditionen deutscher, jüdischer und europäischer Kultur". Wśród słuchaczy wykładu byli językoznawcy i literaturoznawcy, a także germaniści z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, studenci oraz profesorowie-seniorzy IFG.

Obraz3b

3. prof. Albert Meier: literaturoznawca z partnerskiego Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, który poprowadził seminarium przedmiotowe dla dwóch grup z III roku BA na temat: Durs Grünbein und seine „Schädelbasislektion" oraz wykład dla II roku BA na temat powieści Thomasa Brussiga „Helden wie wir"

Obraz4

4. prof. Marko Pajević: komparatysta i literaturoznawca (Uniwersytet w Tartu, Estonia – dawniej Uniwersytet Dorpacki: uczelnia założona w 1632 r. przez króla Szwecji, w której językiem wykładowym przed długi czas był język niemiecki), który dla studentów I i II roku studiów MA wygłosił wykład na temat: „Biopolitik. Literarische Reaktionen auf die Corona-Krise" oraz poprowadził warsztatowe seminarium  dla literaturoznawców z IFG w oparciu o jeden z tekstów W.G. Seebalda z tomu Die Ausgewanderten.

Obraz5

5. dr Veronika Jičinská: germanistka i badaczka literatury (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem, Czechy), która przedstawiła studentom I roku BA wykład nt. „Prager deutsche Literatur" oraz poprowadziła dla nich seminarium literackie pt. „Intermedialität im Werk Franz Kafkas".

Obraz6

* * *

IMG 4781

IMG 4833

IMG 4829

IMG 4764 

webmaster: Maciej Borkowski