Seminarium dla grupy studentów z Erlangen

11 kwietnia 2019 r. nasz Instytut odwiedziła grupa studentek i studentów z Erlangen pod opieką pani prof. Christine Lubkoll, która wzięła udział w seminarium nt. "Der Zusammenbruch der deutschen Polenpolitik" (1919) von Hellmut von Gerlach vor dem Hintergrund des deutschen Polendiskurses im ,langen' 19. Jahrhundert poprowadzonym przez dr Annę Kochanowską-Nieborak z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej. 

Goście z Erlangen przebywali w Poznaniu z rewizytą; rok wcześniej KULT(ur)OWE Koło Naukowe przy IFG pod opieką dr Dominiki Gortych odbyło w ramach stypendium DAAD podróż studyjną do Monachium i Norymbergi (a także Dachau, Erlangen i Berchtesgaden) pod hasłem "Erinnern an das Undenkbare". W ramach podróży poznańscy studenci mieli okazję uczestniczyć w sprofilowanym dla nich wspólnym seminarium z grupą niemiecką. Tym razem w ramach pobytu grupy z Erlangen oprócz seminarium odbyło się także w gościnnych murach Biblioteki Uniwersyteckiej spotkanie autorskie z pisarzem Michaelem Zellerem, zaproszonym przez lektora DAAD Maximiliana Weißa.

19-warsz-2

19-warsz-1

webmaster: Maciej Borkowski