Seminarium gościnne prof. Güntera Schmale (Lyon)

W czwartek, 7 czerwca 2018 r., prof. Günter Schmale (Universite Jean Moulin Lyon 3) poprowadził seminarium gościnne "Formen und Funktionen des Idiomgebrauchs in der Koversation". Seminarium odbyło się o godz. 9:45 w sali C3  w Collegium Novum Wydziału Neofilologii.

Prof. Dr. Günter Schmale jest profesorem językoznawstwa germańskiego na Uniwersytecie Jean Moulin Lyon 3 (Francja) i członkiem grupy badawczej Lexique et Corpus w konsorcjum ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française). Do jego zainteresowań badawczych należą frazeologia, struktury języka niemieckiego, analiza konwersacyjna i dydaktyka języka obcego. Prof. Günter Schmale współpracuje z Zakładem Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego IFG i będzie gościem Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Romańskiej.

webmaster: Maciej Borkowski