Andrea Goldmann (14.12.2015), gość Zakładu Dydaktyki Języka NIemieckiego

Dnia 14.12.2015 gościem Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego IFG była pani Andrea Goldmann, doradca języka niemieckiego (ZfA Deutsche Auslandsschularbeit International). Instytucja, którą reprezentuje pani Goldmann, została powołana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i zajmuje się tworzeniem szkół niemieckich na całym świecie (Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy Brandta w Warszawie). 

ZfA wspiera również sieć szkół, w których przygotowuje się młodzież do certyfikatu Deutsches Sprachdiplom. W Poznaniu certyfikat DSD na poziomie II, można uzyskać w liceach nr VII, II i IX.

Pani Andrea Goldmann wygłosiła wykład pt. "Das deutsche Sprachdiplom - Was ist das? Was muss man dafür tun? Wofür ist es sinnvoll?" oraz opowiedziała o swoich działaniach, promujących język niemiecki w Polsce.

webmaster: Maciej Borkowski