Wykłady gościnne prof. Henninga Lobina (4.-5.11.2015)

W dniach 4 i 5 listopada br. wykłady gościnne w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań” (współorganizowane przez UAM w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania) wygłosi prof. Henning Lobin z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen. Pierwszy z nich, zatytułowany „Die Engelbart-Galaxis. Vom Lesen und Schreiben in der digitalen Welt”, odbędzie się 4 listopada 2015 r. (środa) o godz. 15:00 w sali C-3.

Wykład ten tłumaczony będzie symultanicznie na język polski. Drugi wykład w języku niemieckim pt. „Präsentationen als multimodale Kommunikationsform in der Wissenschaft” wygłoszony zostanie 5 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 również w sali C-3.

Prof. Henning Lobin kieruje katedrą Lingwistyki Stosowanej i Językoznawstwa Komputerowego (ASCL) w Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen, jest dyrektorem Centrum Mediów i Interaktywności (ZMI) w Gießen, specjalistą w zakresie technologii tekstu, lingwistyki hipertekstu, cyfryzacji i jej wpływu na kulturę, modelowania informacji z wykorzystaniem języka XML oraz gramatyki języka niemieckiego. Ostatnie publikacje Henninga Lobina dotyczą multimodalnej prezentacji naukowej („Die wissenschaftliche Präsentation”, 2012, książka wydana w serii UTB) oraz wpływu cyfryzacji na proces czytania i pisania („Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt”, 2014, Campus Verlag).
Współpraca Henninga Lobina z Zakładem Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego istnieje od roku 2004.

Harmonogram wykładów w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" 2015/2016
Sylwetka prof. Henninga Lobina na stronie Urzędu Miasta Poznania
Sylwetka prof. Henninga Lobina na stronie Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen
Die Engelbart-Galaxis. Digitale Welten jenseits der Schriftkultur. (Blog)
Henning Lobin liest aus Engelbarts Traum (Prof. Lobin czyta fragmenty swojej ostatniej książki)

webmaster: Maciej Borkowski