Wykłady prof. Heinza Vatera (25.05.2015)

Zakład Języka Niemieckiego przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM zaprasza na wykłady gościnne prof. Heinza Vatera, które odbędą się:

• w poniedziałek, dnia 25 maja, godz. 11.45 w sali 504B – wykład pt. „Kasuswandel im gegenwärtigen Deutschen";

• we wtorek, 26 maja, godz. 13.30 w sali C3 – wykład pt. „Polnisch und Deutsch in kontrastiver Sicht: Tempus und Aspekt"
• w środę, 27 maja, godz. 10.00 w sali 504B - wykład pt. „Sprachentgleisungen und Sprachspiele".

Prof. Vater jest wybitnym językoznawcą niemieckim specjalizującym się w wielu dziedzinach językoznawstwa synchronicznego, m.in. w fonologii, składni (kontrastywnej), teorii determinacji i referencji, autor licznych doniosłych publikacji językoznawczych, wykładał na wielu uniwersytetach całego świata. Jest doktorem honoris uniwersytetu w Segedynie/Szeged (Węgry), obecnie mieszka w Berlinie.

webmaster: Maciej Borkowski