KOCHANOWSKA, AGATA

Artikel, Studien, Kommuniques

Jak zostałem artystą. Güntera Grassa (auto)refleksje przy obieraniu cebuli / Agata Kochanowska // w: Nowe Pismo. Poznański Magazyn Literacki, nr 2/2008  www.nowepismo.pl

Annemarie Schwarzenbach als femme débousolée oder eine zerbrechliche Konstruktion der Weiblichkeit / Agata Kochanowska // w: Linguae Mundi, nr 4. - Poznań : Oficyna Wydawnicza WSJO, 2009. - S. 25-36.

Günter Grass’ autobiographisches Schreiben – Selbsttherapie oder Selbstinszenierung? / Agata Kochanowska // w: Kwartalnik Neofilologiczny, nr 4. - Warszawa, 2010. - S. 431-440.

Rollenspiele des Grassschen Erzählers: Zwischen Ich und Er. Wie der junge Grass und der alte Grass nach dem gemeinsamen Nenner suchen / Agata Kochanowska // w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. 28, z 2. – Lublin, 2010. - S. 61-70.

Grass macht Spass. Zum didaktischen Potenzial der Werke von Günter Grass/ Agata Kochanowska // w: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung /Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec (Hrsg.). - Frankfurt  am Main  : P. Lang, 2012. - S. 351-358.

Rezensionen

Kochanowska, A. [rec.] Günter Grass: Die Box. Dunkelkammergeschichten, Steidl Verlag, Göttingen 2008  w:  Przegląd Zachodni, nr 1 (338). -  Poznań, 2011. - S. 300-304.

Übersetzungen

Carl Dahlhaus „Proza muzyczna” (tł. Agata Kochanowska) // w: Niemieckie studia nad muzyką i dramatem: antologia przekładów na język polski. - Poznań  : Wydaw. Naukowe UAM, 2015. - S. 177-191  (Images, vol, 16, nr 25 suppl.)

Carl Dahlhaus „Tradycyjna dramaturgia we współczesnej operze“ (tł. Agata Kochanowska) // w: Niemieckie studia nad muzyką i dramatem: antologia przekładów na język polski.  – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM,  2015. -  S. 193-203 (Images, vol, 16, nr 25 suppl.)

Günter Anders „Kafka pro i kontra” (tł. Agata Kochanowska) // w: Nienasycenie : filozofowie o Kafce / red. Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychliński. - Kraków : Korporacja ha!art, 2011. - S. 87-110.

Carl Hegemann „Bawić się, zmieniać świat i zarabiać na tym pieniądze. Rewolucja teatralna Bertolta Brechta” (tł. Agata Kochanowska)  // w: Notatnik Teatralny, nr 58-59. – Wrocław, 2010. -  S. 30-34.
Corrina Jarosch „Dźwięczna strona obrazów” / tł. Agata Kochanowska   dla Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM (www.cbntm.amu.edu.pl)

Elisabeth Schwind „Dlaczego wszystko minęło” / tł. Agata Kochanowska   dla Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM (www.cbntm.amu.edu.pl)

„Moja muzyka jest muzyką teatru” z Peterem Eötvösem rozmawia Martin Lorber / tł. Agata Kochanowska   dla Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM (www.cbntm.amu.edu.pl)

webmaster: Maciej Borkowski