DOMERACKI, PAWEŁ

Artikel, Studien, Kommuniques

„Tłumaczenie, to jest wielka rzecz”. Rilke i Hulewicz – Przyjaźń „na płaszczyźnie kreacyjnej” / Paweł Domeracki  // w: Rilke po polsku / Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.). -  Warszawa : WUW, 2009. -  S. 153-165.

Übersetzung als Lüge? Eine Auseinandersetzung mit der Sprachphilosophie Thomas Bernhards / Paweł Domeracki  // w: Probleme der Übersetzungskultur / Maria Krysztofiak (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Lang, 2010. -  S. 41-53.

„Zwischen Aufbegehren und Anpassung – poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur”. 19. Polnisch-österreichisches Germanistentreffen. Poznań, 19.-20.04.2010. Ein Bericht / Paweł Domeracki  // w:  Convivium.  – Bonn : DAAD, 2010, S.. 340-343.

Auf dem Rückweg zur Sprache. Die Identitätssuche in der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit. Am Beispiel ausgewählter Prosawerke Thomas Bernhards / Paweł Domeracki  //  w: Linguae Mundi. – Poznań : Wyższa Szkoła Języków Obcych, 2010. -  S. 89-104.

 

Editorische Schriften

Zwischen Aufbegehren und Anpassung : poetische Figurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur / Joanna Drynda (Hrsg.) ; unter Mitarb. von Paweł Domeracki und Marta Wimmer. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - 354 s. (Posener Beiträge zur Germanistik, Bd. 32)

 

Übersetzungen

[w: Adam S. Labuda, Michał Mencfeld, Wojciech Suchocki (red.): Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła – osobowości – wybory – epoka. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010]:
Markus Bertsch: O historyzacji i muzealizacji współczesności. Atanazy hrabia Raczyński jako kolekcjoner, mecenas i krytyk sztuki współczesnej (ibid., s. 235-241);

Albert Boesten-Stengel: Sen artysty – sen kolekcjonera. Obraz braci Riepenhausenów a początki działalności Atanazego Raczyńskiego jako kolekcjonera i mecenasa (ibid., s. 336-341);

Karsten Holste: „…niczym ochrzczonego Żyda”. Ograniczenie pola działań politycznych polskich arystokratów w monarchii pruskiej: przykład braci Edwarda i Atanazego hrabiów Raczyńskich (ibid., s. 45-49);

Sabine Jagodzinski: Polskie spojrzenie? Dziennik z podróży Edwarda Raczyńskiego do imperium osmańskiego w 1814 roku (ibid., s. 196-203);

Uta Kaiser: Atanazy hrabia Raczyński jako mecenas i autor tekstów o sztuce w latach 30. i 40. XIX wieku (ibid., s. 256-261);

France Nerlich: Śmiała wizja. Atanazy Raczyński a współczesna sztuka francuska (ibid., s. 277-283);
Stefan Trinks: Dioskurowie nauki i sztuki – bracia Raczyńscy i Humboldtowie w porównaniu strukturalnym (ibid., s. 77-87);

Peter Johannes Weber: Prawne aspekty nabywania dzieł sztuki w Rzymie oraz ich wywozu na przykładzie Atanazego Raczyńskiego (ibid., s. 389-395).
 

 

webmaster: Maciej Borkowski