Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


DENKA, ANDRZEJ

Verfasserschriften, Monographien

Lesestrategien und Lesesteuerungsstrategien beim Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht : Überlegungen aus relevanztheoretischer Sicht / Andrzej Denka. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2005. - 262 s.

Skandal oder Engagement? : eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989 / Andrzej Denka. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2013. - 331 s. (Filologia Germańska, nr 55)

Editorische Schriften

Studia Germanica Posnaniensia, 37: Leben in 'Bedeutungen'. Festschrift zum 70. Geburtstag von Czesław Karolak / Andrzej Denka, Magdalena Kardach (Hrsg.). -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

 

Artikel, Studien, Kommuniques

Lesestrategien und Lesesteueerungsstrategien beim Einsatz literarischer Texte : Überlegungen zum theoretischen Rahmen eines integrierten Lesemodells für DAF / Andrzej Denka // w: Lingua ac Communitas ; No 6. - Warszawa ; Poznań, 1996. - S. 77-88.

Beschreibung  fremdsprachlicher literarischer Leseprozesse am Beispiel der Konkreten Poesie / Andrzej Denka // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 26. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. - S. 183-197.

Zur Begründung einer Prinzipien der Hospitionsdurchführung und Unterrichtsbewertung (am Beispiel des sprachpraktischen Deutschunterrichts an einer Fremdsprachenhochschule / Andrzej Denka // w: Linguae Mundi, nr 1. - Poznań : WSJO, 2003. - S.45-59.

Kontekst społeczno-polityczny a interkulturowy odbiór tekstu : próba pragmatycznej dydaktyzacji na przykładzie sztuki Friedricha Dürrenmatta "Wizyta starszej pani"/ Andrzej Denka // w: Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa / red. nauk. Maciej Mackiewicz. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. - S. 237-24.

Literatur im Studium des Deutschen als Fremdsprache (am Beispiel der Germanistik in Polen: Einige Bemerkungen aus interkultureller Sicht / Andrzej Denka // w: Mežku’turnaâ kompetenciâ. - Petrozavodsk : Izdatel’stvo KGPU, 2006. - S. 370-375.

Poetyka „gubienia“ i „odnajdywania“ w powieści Siegfrieda Lenza Fundbüro jako forma przywołania  wartości / Andrzej Denka / w: Antynomie wartości : problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - S. 241-254.

Funkcje motywu podróży w utworach prozatorskich Petera Handkego: Krótki list na długie pożegnanie, Die Wiederholung oraz Versuch über die Jukebox / Andrzej Denka // w: Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie : motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. - Olecko: Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 2007. - S.187-203.

Literatur im DaF-Unterricht - pragmatisch ? interkulturell ? / Andrzej Denka // w: "Schuhnummer oder Leben" : Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum / hrsg. von Edward Białek und Czesław Karolak. - Dresden : Neisse Verlag ; Wrocław : Atut, 2007. - S. 65-81.

Uckermark - miejsce magiczne w duchowej autobiografii Botho Straussa Die Fehler des Kopisten / Andrzej Denka // w: Miejsca magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej / red. Grzegorz  Moroz, Mirosław Ossowski. - Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW,, 2008. - S.123-138.

Specyfika humoru mazurskiego w opowiadaniach Siegfrieda Lenza Słodkie Sulejki / Andrzej Denka // w: Odcienie humoru / pod red. Aliny Kwiatkowskiej i Sylwii Dżereń-Głowackiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2008. - S.175-184.

Zwischen Friedenspoetik und Versöhnungskitsch : individualisierte Erinnerung in den Reiseberichten von Wolfgang Büscher und Peter Handke / Andrzej Denka // w: Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. - Marburg : Herder-Institut, 2008. - S. 163-179.

Mythos, Geschichte, Tragik : Tendenzen im dramatischen Werk von Peter Handke nach 1989 / Andrzej Denka  // w: Felix Austria - Dekonstruktion eines Mythos ? Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20 Jahrhunderts. - Fernwald : Litblockin, 2009. - S. 304-321.

Interkulturelle Verwicklungen des Humors : Überlegungen anhand Siegfried Lenz' So zärtlich war Suleyken. Masurische Geschichten / Andrzej Denka // w: Literatur – Kultur – Verstehen : neue Perspektiven in der interkulturellen Literaturwissenschaft / hrsg. von Olga Iljassova-Morger und Elke Reinhardt-Becker. - Duisburg : Universitätsverlag Rhein-Ruhr, 2009. - S.131-147.

Vom Bocksgesang (1993) zum Krebsgang (2002) : das Tragische im inszenierten Erinnerungsraum bei Botho Strauß, Peter Handke und Günter Grass / Andrzej Denka // w: Das »Prinzip Erinnerung« in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989 / Carsten Gansel, Pawel Zimniak (Hrsg.). - Göttingen : V&R unipress, 2010. - S. 241-263. 

Mit, historia, tragizm w utworach dramatycznych Petera Handkego po 1989 roku / Andrzej Denka // w: Felix Austria – dekonstrukcja mitu? Dramat i teatr austriacki od początku XX wieku / red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. - S. 217-236. 

Das Verzeichnis der Ehebrecherinnen: Zur interkulturell-intermedialen Vermittlung von narrativen Strukturen am Beispiel eines ubiquitären Phänomens / Andrzej Denka // w: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung / Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska-Krawiec (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - S. 327-339.

Pomiędzy poetyką a polityką : kilka uwag na temat sporu o Petera Handkego w latach 1996-2006 z perspektywy teorii systemów / Andrzej Denka // w: Prześnione krajobrazy historii : rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego / red. Edward Białek i Krzysztof Huszcza. – Wrocław : Quaestio, 2012. – S.  223-239.

Konservative Denkfiguren in der essayistischen Prosa von Peter Handke und Botho Strauss nach 1989 / Andrzej Denka// w: Gegenwart des Konservativismus in Literatur, Literaturwissenschaft und Literaturkritik / hrsg.von Maike Schmidt (Hrsg.). – Kiel : Ludwig Verlag, 2013. – S. 243-269.

Czy pisarz może być człowiekiem politycznym? O zaangażowaniu i kilku podstawowych rozróżnieniach w świecie Siegfrieda Lenza / Andrzej Denka // w: Wielokulturowy Świat Siegfrieda Lenza. Studia / red. nauk. Jarosław Ławski i Rafał Żytyniec. - Białystok ; Ełk : Wydaw. Alter Studio, 2014. - S. 153-167.

O roli „duchowych podżegaczy” w przemianach tożsamości historycznej i politycznej Niemiec od połowy lat 80. do końca XX w. / Andrzej Denka //  w: Przegląd Zachodni, nr 4. - Poznań, 2015. - S. 269-280.   

Skandal na kampusie. Dietrich Schwanitz czyta teorię systemów Niklasa Luhmanna / Andrzej Denka // w: Przestrzenie Teorii, nr 24. - Poznań, 2015. -  S. 31-48. 

Ein Film, der sich selbst erzählt; ein Drehbuch, das sich selbst schreibt: Turrinis ‚Die Liebe in Madagaskar‘ aus systemtheoretischer Sicht / Andrzej Denka // w: Ein romantischer Realist. Peter Turrinis Leben, Werk und Wirkung / Arno Rußegger, Krzysztof Huszcza, Edward Białek (Hg.).  -Innsbruck : Studienverlag, 2016. - S. 51-66.

O co się toczy spór literacki? – kontrowersje literackie wokół literatury niemieckojęzycznej 1945 - 1966 -1990 /  Andrzej Denka // w: Orbis Linguarum, vol. 44. - Wrocław,  2016. - S. 397-414.

Vatersehnsucht. Botho Strauß erzählt sich seine Herkunft / Andrzej Denka // w: Studia Germanica Posnaniensia, 37. - Poznań, 2016. -  S. 65-77.

Czesław Karolak. Das Leben in Bedeutungen / Andrzej Denka, Magdalena Kardach // w: Studia Germanica Posnaniensia, 37. - Poznań, 2016. - S. 7-10.

On the Role of the „Intellectual Fire-Raisers” in the Transformation of German Historical and Political Identity from the mid-1980s to the Turn of the Century / Andrzej Denka // w: Przegląd Zachodni, I nr spec.: Germany and Europe – History and the Present. - Poznań,  2017. - S. 279-292.

Kilka uwag o germanistyce interkulturowej, hermeneutyce obcości i konflikcie kultur na marginesie lektury esejów Botho Straußa  / Andrzej Denka // w: Przegląd Zachodni, nr 4. Poznań, 2017. - S. 197-215.

Peter Handke und ‚Wahn von Blut und Boden‘? Eine systemtheoretische Analyse zum Streit um Peter Handke in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und danach / Andrzej Denka // w: Kaffehaus als Menschenrecht. Aufsätze zur österreichischen Literatur des 20. Und 21. Jahrhunderts / Edward Białek,Krzysztof Huszcza, Jaroslav Lopuschanskyj (Hg.). - Dresden: Neisse Verlag, 2017. - S. 241-270.

Some Remarks on Intercultural German Studies, the Hermeneutics of Otherness and the Conflict of Cultures on Reading the Essays of Botho Strauss / Andrzej Denka // w: Przegląd Zachodni, 2018 nr spec. -  S.131-149.

O dramaturgicznej inscenizacji oraz historycznej mityzacji zwycięstwa piłkarskiego na  przykładzie filmu "Cud w Bernie"  (Das Wunder von Bern, 2003) Sönke Wortmanna / Andrzej Denka // w: Przegląd Zachodni nr 4, 2018. -  S. 183-202.

Kto jest kim we 'Wzbierającej pieśni kozła' (1993)? Transformacja opinii publicznej w Niemczech a eseistyka Botho Straußa / Andrzej Denka // w: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego  / Monika Wolting, Ewa Jarosz-Sienkiewicz (red.). - Kraków : Universitas, 2019. - S. 302-307.

 

 Rezensionen

Denka A. [rec.] Hartmut Eggert, Christine Garbe: Literarische Sozialisation, Stuttgart ; Weimar: Metzler  (Sammlung Metzler; Bd. 287, 1995) w: Lingua ac Communitas ; nr 6. - Warszawa ; Poznań, 1996. - S. 113-115.

 

 

webmaster: Maciej Borkowski