ZAŁUBSKA, CECYLIA

Bibliographien

Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. Tom 1:1800-1918 / Edyta Połczyńska , Cecylia Załubska. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1995. - 192 s.

Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T. 3: 1945-1990 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1999. - 284 s.

Artikel, Studien, Kommuniques

Recepcja literatury niemieckojęzycznej w zaborach rosyjskim, austriackim i pruskim w latach 1800-1918 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska // w: Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-1990. T.1: 1800-1918. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1995. - S.[10]-17.

Profesor Edyta Połczyńska zum verzigsten Arbeitsjubiläum / Cecylia Załubska // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 24. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999. - S. 9-11.

Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-2000. T. 4: 1991-2000 / Edyta Połczyńska, Cecylia Załubska. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2005. - 210 s.

Rezensionen

Połczyńska, E., Załubska C. [rec.] Obrączka Piotr (ed.) Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887-1914 : bibliografia przekładów. - Opole: Uniw. Opolski, 1999 w: Convivium. - Bonn : DAAD, 2001. - S. 408-412.

webmaster: Maciej Borkowski