Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


ŁUCZAK, DAWID

Artikel, Studien, Kommuniques

Indywidualna stylistyka autora w przekładzie literackim na przykładzie powieści Joanny Bator „Piaskowa góra” i jej tłumaczenia na język niemieck ? / Dawid Łuczak // w: Rocznik Przekładoznawczy, nr 13. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. - S. 161-170.

Rodzinna (nie)zależność na przykładzie powieści Joanny Bator Piaskowa Góra / Dawid Łuczak // w: Przełom/y / pod red. Dominiki Gortych. - Pozna : Wydawnictwo Rys, 2015. - S. 87-97.

Stil und Sprachvarietäten als Übersetzungsprobleme am Beispiel des Romans Drach von Szczepan Twardoch und seiner deutschen Übersetzung / Dawid Łuczak // w: Facetten der literarischen Übersetzung / hrsg. von Beate Sommerfeld unter Mitarbeit von Joanna Bukowska und Damian Wątrobiński . -  Poznań : Wydział Neofilologii UAM, 2018. -  S. 101-120.

Nacechowania językowe jako element idiostylu na przykładzie powieści Szczepana Twardocha "Drach" i jej przekładu na język niemiecki / Dawid Łuczak // w: Tłumaczenia w XXI wieku / pod. red. Anny M. Szczepan-Wojnarskiej, Agaty Mikołajko i Łukasza Kucharczyka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. - S. 183-200.Rezensionen

Łuczak D. [rec.] Esther Kinsky „Fremdsprechen. Gedanken zum Übersetzen“ w: Studia Germanica Posnaniensia, 35. - Poznań, 2014. - S. 111-113.

webmaster: Maciej Borkowski