Spis publikacji w latach 1995-2020 
Późniejsze publikacje →  Baza Wiedzy UAM


MIKOŁAJCZYK, BEATA

Verfasserschriften, Monographien

Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation : dargestellt an polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens / Beata Mikołajczyk. - Frankfurt am Main, 2004. - 194 s.

Editorische Schriften

Terra grammatica : Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag / hrsg. von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin. - Frankfurt am Main  : P. Lang, 2008. - 483 s. 

Das Deutsche von aussen betrachtet : die deutsche Gegenwartssprache in der  germanistischen Nachwuchsforsachung in Polen / Red. Beata Mikołajczyk. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2009. - 146 s.

Studia Germanica Posnaniensia, 31 / red. Beata Mikołajczyk, Kazimiera Myczko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - 204 s.

Język w poznaniu. 1 / red. nauk. Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań :  Rys, 2010. - 182 s.

Język w poznaniu. 2 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań :  Rys, 2011. - 259 s.

Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 16 / hrsg. Von Franciszek Grucza ; Mithrsg. Margot Heinemann, Beata Mikołajczyk, Beate Kellner, Ingo H. Warnke - Frankfurt am Main : P. Lang,  2012. - 453 s.

Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych / red. nauk. Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik. - Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - 191 s.

Język w poznaniu. 3 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań :  Rys, 2012. - 371 s.

Textlinguistik als Querschnittsdisziplinm/ Zofia Berdychowska, Zofia Bilut-Homplewicz, Beata Mikolajczyk (Hrsg.). -  Frankfurt am Main : Lang, 2013. - 223 s.

Studia Germanica Posnaniensia, 33 / Hrsg. Beata Mikołajczyk, Kazimiera Myczko. - Poznań, 2013. - 188 s.

Das heutige Deutsch aus der Außenperspektive : Beiträge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartssprache / hrsg. von Beata Mikołajczyk. - Poznań : Rys, 2014. - 106 s.

Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej / red. nauk.  Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik. - Gorzów Wlkp: Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – 192 s.

Język w poznaniu. 4 / red. nauk. Konrad Juszczyk, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Rys, 2014. - 283 s.

Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart : die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten / hrsg. von Beata Mikołajczyk.- Poznań : Wydaw. Rys, 2015. - 136 s.

Refleksje glottodydaktyczne / red. Beata Mikołajczyk,  Renata Nadobnik. - Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2015. - 160 s.

Glottodidaktik : Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft / Beata Mikolajczyk, Renata Nadobnik (Hrsg.). - Hamburg : Dr. Kovač, 2017. - 182 s. (PHILOLOGIA, Band 218)

Język w Poznaniu 7 / Victoria Kamasa, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka,  Władysław Zabrocki (red.). - Poznań :  Rys, 2017. - 151 s.

Język w Poznaniu 8 / Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka, Władysław Zabrocki (red.). - Poznań:  Rys, 2017. - 179 s.

Studien zur deutschen Grammatik. In memoriam Józef Darski (1941–2016) / Beata Mikołajczyk, Michał Piosik, Janusz Taborek, Marta Woźnicka (Hrsg.). -  Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. -  202 s. (Studia Germanica Posnaniensia, 38).

Dimensionen der Glottodidaktik / Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik (Hrsg.). - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. - 202 s. (Schriftenreihe Philologia ; Bd. 230).

Studia Germanica Posnaniensia, 39 / hrsg. von  Beata Mikołajczyk, Jarosław Aptacy. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2018. - 217 s.

Lehrbücher

Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej : czasownik / Beata Mikołajczyk, Petra Theobald. - Poznań : Wagros, 2002. - 148 s.

Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej : rekcja czasownika, przymiotnika, rzeczownika / Beata Mikołajczyk, Petra Theobald. - Poznań : Wagros, 2003. - 344 s.

Deutsche Grammatik : eine Einführung. Teil 1, Grundbegriffe : Phonetik und Phonologie / Beata Mikołajczyk. - Poznań : Oficyna Wydawnicza WSJO, 2005. - 127 s.

 

Artikel, Studien, Kommuniques

Noch einmal über die Klammer / Beata Mikołajczyk // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 23. - Poznań,1997. - [115]-130.

"U podstaw i struktury i rozwoju języka." Ludwik Zabrocki-Gedächtniskonferenz an der Adam-Mickiewicz-Uniwersität, Poznań 9-10.12.1996 / Beata Mikołajczyk // w: Glottodidactica ; 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.[135]-141.

Zur Nachfeldbesetzung im Deutschen / Beata Mikołajczyk // w: Glottodidactica ; 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.[63]-72.

Einige Bemerkungen zum Vorfeld im Deutschen / Beata Mikołajczyk // Acta Neophilogica ; 1. - Olsztyn, 1999. - 62-72.

Einige Bemerkungen zum Gebrauch der Metapher in der politischen Sprachverwendung, dargestellt am Beispiel des Polnischen und des Deutschen / Beata Mikołajczyk // in: Studia Germanica Posnaniensia ; 26. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. - S.55-67.

Eine kurze Skizze der Wortstellungsforschung / Beata Mikołajczyk // in: Acta Neophilologica ; 2. – Olsztyn, 2000. – S. 33-66.

Multimedia - ich rola i miejsce w dydaktyce fonetyki języka niemieckiego / Beata Mikołajczyk, Sławomir Pointek // w: Dydaktyka fonetyki języka obcego na poziomie licencjackim / pod red. Włodzimierza Sobkowiaka i Ewy Waniek-Klimczak (Neofilologia ; 2 ). - Płock: Państ. Wyższa Szkoła Zawodowa, 2002. - S. 129-140.

Deutschlandbilder in der polnischen EU-Beitrittsdebatte : über die persuasive Leistung nationaler Heterostereotypen in der politischen Rede / Beata Mikołajczyk // in: Scripta Neophilologica Posnaniensia ; t. 4.- Poznań, 2001. - S. 61-85.

NATO-Beitritt Polens im sprachlichen Gewand : das Bild Polens in der deutschen und polnischen Presse : Versuch einer linguistischen Beschreibung / Beata Mikołajczyk // in: Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend : Akten des 34. Linguistischen Kolloquiums in Germersheim 1999. - Teil 1, Text, Bedeutung, Kommunikation. - Frankfurt am Main : Lang, 2002. - S. 633-641. (Linguistik International ; Bd. 7)

Zur Übersetzbarkeit der Metapher / Beata Mikołajczyk // w: Studia Germanica Posnaniensia ; 28. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. - S. 49-60.

Metaphern im politischen Diskurs : die Rolle der Metapher in Vorstellungswelt und Argumentation (Anhand von polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens / Beata Mikołajczyk, Jörg Zinken // in: Europa der Sprachen: Sprachkompetenz - Mehrsprachigkeit - Translation / Lew N. Zybatow (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2003. - S. 369-378.

Metapher - ein schwieriger Fall für den Übersetzer, dargestellt anhand polnischer und deutscher Texte / Beata Mikołajczyk // w:Linguistische Studien im europäischen Jahr der Sprachen. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2004. - S. 433-442.

Bewertungsindikatoren im Text : einige Bemerkungen zur Analyse sog. bewertender Texte / Beata Mikołajczyk // w: Moderne deutsche Texte : Beiträge der Internationalen Germanistenkonferenz Rzeszów 2004. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2005. - S. 229-239.

 Wypełnienie postpola we współczesnej niemczyźnie / Beata Mikołajczyk // w: Scripta Neophilologica Posnaniensia ; t. 8. - Poznań, 2006. - S. 139-146.   

Persuasive Leistung von Fremdwörtern in der deutschen Werbung / Beata Mikołajczyk // w: Menschen – Sprachen – Kulturen / Lucyna Wille, Jaromin Homa (red.). -  Marburg : Tectum Verlag, 2006. - S. 193-201.

Ausgewählte Aspekte der Textsorte autographes Vorwort einer wissenschaftlichen Abhandlung im Deutschen und Polnischen – Versuch einer Konfrontation / Beata Mikołajczyk // w: Glottodidactica ; vol. 33. – Poznań : Wydaw. Naukowe, 2007. - S. 29- 46.

Perswazja jako działanie językowe / Beata Mikołajczyk // w:  Mechanizmy perswazji i manipulacji / pod red. Grażyny Habrajskiej i Anny Obrębskiej. -  Łódź : Piktor,  2007. - S. 65-73.

Der Sprechakt DROHEN und seine Ausführung im Deutschen und im Polnischen / Beata Mikołajczyk // w: Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität /  hrsg. von Franciszek Grucza. - Warszawa :  Euro-Edukacja, 2007. - S. 256-268. 

Persuasionsstrategien im Vorwort einer wissenschaftlichen Abhandlung /Beata Mikołajczyk // w: Terra grammatica : Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag / hrsg. von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin. - Frankfurt am Main: P. Lang, 2008. – S.253-268. 

Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego / Beata Mikołajczyk // w: Kontakty językowe i kulturowe w Europie. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S.186-197 (Studia Germanica Gedanensia ,17)

Danksagungen in einer wissenschaftlichen Abhandlung im deutsch-polnischen Vergleich / Beata Mikołajczyk // w: Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa / red. nauk. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S. 459-471.

Die persuasive Leistung von Fremdwörtern in der deutschen und polnischen Werbung / Beata Mikołajczyk // w: Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006 / Beate Henn-Memmesheimer, Joachim Franz  (Hrsg.).  - Frankfurt am Main : P. Lang, 2009. - S. 215-227.

W gazecie stoi napisane... ('In der Zeitung steht geschrieben'...) - deutsch-polnische Sprachkontakte in Großpolen, insbesondere im Stadtdialekt Posens / Beata Mikołajczyk // w: Deutsch und seine Nachbarn / hrsg. von Michael Elmentaler. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2009. - S.61-72.

Aus dem Deutschen entlehnte Personenbezeichnungen im Stadtdialekt Posens als Kulturerbe der deutsch-polnischen Sprachkontakte in Großpolen / Beata Mikołajczyk // w: Studia Germanica Gedanensia, 21, Sonderband 5 Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe  im Grenzgebiet. - Gda nsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2010. - S.59-66.

Kilka uwag o nazwach potraw i produktów spożywczych pochodzących z języka niemieckiego w gwarze miasta Poznania / Beata Mikołajczyk // w:  Studia Germanica Gedanensia, 22, Sonderband 6. - Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2010. - S.143-15.

„Sztuka budowania mostów” : wybrane aspekty współczesnego kształcenia retoryki w Niemczech / Beata Mikołajczyk // w:  Dydaktyka retoryki / pod red. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2011. - S. 197-205.

„Konzeptionelle Privatheit” in der politischen Öffentlichkeitsarbeit am Beispiel der Websites des deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff und des polnischen Staatspräsidenten Bronisław Komorowski / Beata Mikołajczyk // w: How not to do things with words : Beitrage zur Sprache in Politik, Recht und Werbung / hrsg. von Jacek Makowski. -  Łódź. : Verlag Primum Verbum, 2011. - S.101-126.

Interpersonalność jako cecha tekstów naukowych na przykładzie przedmowy do monografii naukowej / Beata Mikołajczyk // w: Lingwistyka stosowana, nr 4. - Warszawa, 2011. - S.137-148.

Zur Kulturbedingtheit des wissenschaftlichen Diskurses am Beispiel der Verfasserreferenz in der Textsorte autographes Vorwort einer wissenschaftlichen Abhandlung, ein deutsch-polnischer Vergleich / Beata Mikołajczyk // w: Die Sprache in Aktion : Pragmatik - Sprechakte - Diskurs / hrsg. von Michail L.Kotin, Elizaveta G. Kotorova. - Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2012. - S.175-184.  

"Mein Dank gilt in erster  Linie meinem Doktorvater" - Danksagungen aus linguistischer Perspektive / Beata Mikołajczyk // w: Studia Germanica Posnaniensia, 33. - Poznań, 2013. - S.77-88.

Bild-Sprache-Konstellationen und Funktionalität von Websites dargestellt am Beispiel des deutschen Bundestagswahlkampfes 2013 / Beata Mikołajczyk // w: Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und im polnischen Kommunikationsraum / hrsg. von Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz. - Wrocław : Atut ; Dresden Neisse Verl., 2014. - S. 227-240.

Danksagungen in wissenschaftlichen Abhandlungen als institutionale Rituale / Beata Mikołajczyk // w: Sprache - Wissen - Medien : Festschrift für Professor Gerd Antos / Roman Opiłowski, Waldemar Czachur (Hrsg.). - Wrocław, 2015. -  S.163-186.

"Das Gesuch um Zulassung zur Habilitation ist an den Dekan zu richten". Sprachliche Realisierung des VERPFLICHTENs in Habilitationsordnungen. Dargestellt an den Habilitationsordnungen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Beata Mikołajczyk, Jarosław Aptacy // w: Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. Bd.4 / hrsg. von Mariola Wierzbicka, Bogusława Rolek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - S.53-76.

Fachtermini in der Rechtssprache — Lehrbefugnis und Lehrbefähigung im Hochschulrecht. Zur Bedeutung und Verwendung der Fachwörter in der Textsorte Habilitationsordnung / Beata Mikołajczyk, Jarosław Aptacy // w: Studia Linguistica, 34. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 91-115.

Terminologia specjalistyczna w zakresie niemieckiego prawa o szkolnictwie wyższym (na przykładzie niemieckich Lehrbefähigung/Lehrbefugnis) jako wyzwanie dla tłumacza na język polski. Rozważania lingwistyczne / Beata Mikołajczyk, Jarosław Aptacy // w: Norma a uzus I. Z zagadnień przekładu specjalistycznego / Barbara Walkiewicz, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Woroch (red.). - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - S. 45-55.

Intratextuelle Verweise - Kohäsionsstiftung in Rechtstexten, dargestellt  am Beispiel der Textsorte Habilitationsordnung / Beata Mikołajczyk, Jarosław Aptacy // w: Lingwistyka stosowana, nr 4/2017. - Warszawa : Wydział Lingwistyki Stosowanej, 2017. - S. 109–138.

Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów / Beata Mikołajczyk, Ryszard Naskręcki // w: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(50)/2017. - S.107-126.

Kontrastivik zwischen Tradition und Innovation / Beata Mikołajczyk // w: Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Bd.13, Plenarvorträge und Podien / hrsg. von Jianhua Zhu, Jin Zhao und Michael Szurawitzki ; betreut und bearbeitet von Agnieszka Bitner-Szurawitzki. - Berlin : P.Lang, 2018. - S.71-74.

Deutsche Sprachinseldialekte in Westpolen. Präsentation eines Forschungsvorhaben / Michael Eimentalen Beata Mikołajczyk // w: Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015 / Krzysztof Trybuś, Michael Düring, Maciej Junkiert (Hrsg.). - Berlin : P. Lang, 2018. - S.213-226.

 

Übersetzungen

Opis rodzaju tekstu na podstawie teorii działania - na przykładzie listu od szantażysty / Klaus Brinker  ; tł. Beata Mikołajczyk. - S.115-131.

Gerd Antos: Teksty ukazują wiedzę!" O prymacie medialności w pełnym napięć obszarze pomiędzy światami tekstów i (między)kulturowymi konstrukcjami rzeczywistości /  tł. Beata Mikołajczyk // w : Lingwistyka tekstu w Niemczech : pojecia, problemy, perspektywy : antologia tłumaczeń / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. - Wrocław 2009. - S.279-290

Werner Holly: „Nadpisywanie  obrazu”. W jaki sposób teksty mówione sprawiają, że filmuy informacyjne staja się bardzieje zrozumiałe (i odwrotnie) / tłumaczenie Beata Mikołajczyk // w: Lingwistyka mediów : antologia tłumaczeń / pod red. Roman Opiłowskiego, Józefa Jarosza, Przemysława Staniewskiego. - Wrocław : Atut ; Dresden : Neisse Verlag, 2015. - S. 139-161.

 

Rezensionen

Mikołajczyk Beata [rec.] Helmut Brammaerts & David Little (Hrsg.): Leitfaden für das Sprachenlernen im Tandem über das Internet, Universitätsverl., Bochum 1996, w: Glottodidactica ; 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.145-147.

Mikołajczyk Beata [rec.] Schmitt Reinhold, Stickel Gerhard (Hrsg.): Polen und Deutsche im Gespräch, Tübingen 1997, Günter Narr Verl., w: Glottodidactica ; 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.147-151.

Mikołajczyk Beata [rec.] Siepmann Dirk: Übersetzungslehrbücher: Perspektiven für ihre Entwicklung, Universitätsverl. Dr N. Brockmeyer, Bochum 1996, w: Glottodidactica ; 25. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998. - S.151-153.

Mikołajczyk Beata [rec.] Franciszek Grucza (Hg.) Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen : Sparche - Literatur - Kultur - Politik : Materialien des Millennium-Kongresses, 5-8 April 2000, Warszawa : Graf-Punkt, 2001 w: Studia Germanica Posnaniensia ; 28. - Poznań : Wydaw. UAM, 2002. - S. 217-226.

 Mikołajczyk Beata [rec.] Poppy Siahaan: Metaphorische Konzepte im Deutschen und im Indonesischen. Herz, Leber, Kopf, Auge und Hand. (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXI. Linguistik Band 315). Peter Lang Verlag. Frankfurt a. M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2008, S.199  w: Studia Germanica Posnaniensia ; 31. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2008. - S. 182-184.

Mikołajczyk, B. [rec.] Konrad Ehlich, Dorothee Heller (Hg.): Die Wissenschaft und ihre Sprachen. 2006. Peter Lang Verlag, Bern /Berlin / Bruselles/ Frankfurt a. M. / New York / Oxford / Wien. (Linguistic Insights. Studies in Language and Communikation, Volume 52), 323 s.   w: Glottodidactica, vol. 35. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2009. - S. 226-231.

webmaster: Maciej Borkowski